Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả N. A. Berdyaev
Dịch giả Nguyễn Văn Trọng
Nhà xuất bản NXB Tri Thức
Năm phát hành 05-2017
Công ty phát hành NXB Tri Thức
Trọng lượng (gr) 420
Số trang 372
Giá bìa 132,000 đ
Thể loại