Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

'Cuộc đời của mổi người là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra. Mỗi người cần giải quyết tốt các vấn đề và đưa ra các quyết định đúng'.

'Cuộc đời của mỗi người là quá trình liên tục biến đổi thông tin thành tri thức và tri thức đã biết thành tri thức mới'.

'Cuộc đời của mỗi người phải là chuỗi những sáng tạo và đổi mới hoàn toàn'.

Phương pháp sáng tạo và đổi mới xây dựng và trang bị loại tư duy: 'Nhìn xa, trông rộng, xem xét toàn diện, thấy và hành động giải quyết các mâu thuẫn để đưa các hệ liên quan phát triển theo các quy luật phát triển hệ thống'.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Phan Dũng
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 1109050050948
Trọng lượng (gr) 660
Kích thước 24 x 16
Giá bìa 99,000 đ