Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Berenson Alex
Nhà xuất bản Berkley Books
ISBN 9780515145915
Trọng lượng (gr) 0
Kích thước 3.7 x 17.4 x 10.6
Số trang 432
Giá bìa 134,000 đ