Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

After planting the seeds and watching them grow, huge pumpkins appear in a patch. Now we can make pumpkin pie and jack-o'-lanterns! Planting a garden is so much fun, and this rhyming reader shows us how.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Joan Holub,Hiroe Nakata
Nhà xuất bản Penguin Group USA
Năm phát hành 04-2012
ISBN 9780448461298
Trọng lượng (gr) 90
Kích thước 0.0 x 22.0 x 15.0
Số trang 32
Giá bìa 67,000 đ