Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 07-2013
ISBN 9781782092117
Trọng lượng (gr) 209
Kích thước 27.8 x 0.4 x 21.5
Số trang 40
Giá bìa 100,000 đ