Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tái sinh hay luân hồi đối với người Phật giáo là một sự kiện hiển nhiên. Thật vậy nếu không có tái sinh sẽ không thể nào giải thích được hiện tượng đa dạng của chúng sinh. Nếu không có sự tái sinh chi phối và tác động bởi quy luật nhân quả thì nhất định thế giới này phải là một thế giới bất công và phi lý.

Thế nhưng quá trình của cái chết và sự tái sinh xảy ra như thế nào ? Những gì xảy ra giữa hai quá trình ấy ? Phật giáo Đại thừa nói chung và nhất là Phật giáo Tan-tra, còn gọi là Kim cương thừa, đặc bìệt quan tâm đến hai quá trình vừa kể và giai đoạn kết nối giữa hai quá trình ấy. Tan-tra thừa dựa vào các phương pháp quan sát, phân tích và nhất là thiền định để tìm hiểu các diễn biến của cả ba quá trình này – quá trình của cái chết, « giai đoạn trung gian » và quá trình của sự sinh – và hướng chúng vào việc tu tập...

NỘI DUNG:

LỜi Mở Đầu

Chương 1 : Khái niệm về « thể dạng trung gian » trong Phật giáo

Chương 2 : Chết – Thể dạng trung gian – Tái sinh

            Cái Chết

            Thiền Định

            Thể Dạng Trung Gian hay Bardo

            Sự Sinh

            Chuẩn Bị Cho Cái Chết

            Thiền Định

Chương 3 : Chuẩn bị như thế nào cho cái chết của mình

            Phần Hỏi Đáp

Chương 4 : Làm thế nào để giúp đỡ người hấp hối

            Phải Chuẩn Bị Như Thế Nào Trong Giây Phút Hấp Hối

            Hỏi Đáp

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hoàng Phong
Nhà xuất bản Phương Đông
ISBN 8936036919028
Trọng lượng (gr) 240
Kích thước 20.5x13
Số trang 282
Giá bìa 45,000 đ