Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Penguin Books Ltd
ISBN 9780141189680
Trọng lượng (gr) 359
Kích thước 1.9 x 14.9 x 21.4
Giá bìa 248,000 đ