Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Two classic stories-one indispensable volume. Timeless tales of wolves, dogs, men, and the wild, "The Call of the Wild" and "White Fang" are two of the world's greatest adventure stories.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jack London,Professor John Seelye
Nhà xuất bản Signet
Năm phát hành 09-2010
ISBN 9780451531599
Trọng lượng (gr) 141
Kích thước 2.6 x 17.0 x 10.6
Số trang 285
Giá bìa 83,000 đ