Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 01-2014
ISBN 9781782094685
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 27.8 x 0.4 x 21.6
Số trang 40
Giá bìa 100,000 đ