Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Asa Larsson
Nhà xuất bản Penguin
ISBN 9780241956458
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 19.8 x 2.5 x 12.9
Giá bìa 174,000 đ