Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The classic graphic novel When his old friend Mohammed Ben Kalish Ezab is overthrown by Sheikh Bab El Ehr, Tintin goes to his aid. But before Tintin can help return his friend to power, he will have to survive shipwrecks, fires, and worst of all, Abdullah, the emir's rotten son.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Herge Herge
Nhà xuất bản Hachette USA
ISBN 9780316358484
Trọng lượng (gr) 270
Kích thước 29.5x22.2
Số trang 62
Giá bìa 235,000 đ