Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The classic graphic novel. Tintin discovers that one of the last Incan descendants has kidnapped his missing friend, Professor Calculus. Tintin and Captain Haddock follow the kidnapper to Peru--can they save Calculus?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Herge Herge
Nhà xuất bản Hachette USA
ISBN 9780316358439
Trọng lượng (gr) 270
Kích thước 29.5x22.2
Số trang 62
Giá bìa 169,000 đ