Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thanh Cao Tông Càn Long Càn Long tại vị 60 năm, lúc ban đầu tài thao lược chính trị của ông rất anh minh, trên nền tảng của hai triều đại Khang Hy và Ung Chính, ông đã đưa cục diện Khang Càn thịnh thế bước đến đỉnh cao. Đến thời kỳ nắm quyền sau này, ông lại lạm dụng quyền hành, đã làm tiêu hao gia sản cả trăm năm của chính phủ nhà Thanh, về đối ngoại ông thực thi chính sách bế quan tỏa cảng, tiến thêm một bước trong việc làm chặn bước tiến của Trung Quốc đối với sự phát triển của thế giới, thời ấy người Anh từng hình dung về chính phủ Thanh triều thế này: một chiếc thuyền chiến hạng sang đã cũ nát không gì bằng, từ mặt ý nghĩa ấy mà nói, Càn Long cũng là người thừa hưởng thưởng hoa của cả đế quốc Trung Hoa.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Thời Đại
Năm phát hành 12-2018
ISBN 1104020005614
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 372
Giá bìa 76,000 đ