Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm
ISBN 8936054081899
Trọng lượng (gr) 120
Kích thước 11 x 18
Số trang 112
Giá bìa 10,000 đ