Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây

Cuốn sách in từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh loại C: “Thái độ của Sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông – Tây (từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX)” MS: B2010-18b-02 do TS. Trần Thuận làm chủ nhiệm.

Trên cơ sở kế thừa những gì có được của những người đi trước, nhóm nghiên cứu  hệ thống hóa những thông tin có được để khắc họa hình ảnh của tầng lớp sĩ phu nước ta trong gần ba thế kỷ đầy biến động, qua đó rút ra những đặc điểm và kết luận, ngõ hầu đề xuất những giải pháp cần thiết cho việc hoạch định chiến lược con người của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước mà nhiệm vụ trọng tâm là Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, trong đó người trí thức có vai trò cực kỳ quan trọng.

Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ trí thức trước những yêu cầu lịch sử đặt ra cho mỗi cá nhân và lực lượng; góp phần định hướng cho công tác giáo dục, đào tạo.

Tập sách sẽ là một tài liệu dùng cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu ở một số trường đại học, cao đẳng có ngành học liên quan và phục vụ đắc lực cho công việc nghiên cứu đối với những ai quan tâm đến vấn đề trí thức Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Lý Quí Trung
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045817728
Trọng lượng (gr) 340
Kích thước 24 x 16
Số trang 304
Giá bìa 100,000 đ