Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Vocabulary tests to accompany the popular English Vocabulary in Use Elementary second edition. Test Your English Vocabulary in Use Elementary 2nd edition can be used on its own or with the companion volume English Vocabulary in Use Elementary 2nd edition. It is a handy book of tests covering the vocabulary practised in English Vocabulary in Use Elementary 2nd edition.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Michael McCarthy,Felicity O'Dell
Nhà xuất bản CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Năm phát hành 03-2010
ISBN 9780521136211
Trọng lượng (gr) 240
Kích thước 1.0 x 25.8 x 19.2
Số trang 94
Giá bìa 224,000 đ