Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

If you fancy following in the footsteps of Tim Henman, then this book will show you how. Covering everything from balls to backhands, this handy guide takes you through the basics of what you'll need to improve your game and become a tournament triumph.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản DK
ISBN 9781405303453
Trọng lượng (gr) 1
Kích thước 17.7 x 0.8 x 12.5
Số trang 72
Giá bìa 97,000 đ