Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chữ viết trong mỗi ngôn ngữ được cấu thành từ bảng chữ cái đặc

trưng của ngôn ngữ đó. Đối với trẻ em thì việc làm quen với bảng

chữ cái là việc đầu tiên và hết sức quan trọng. Điều này có thể

giúp bé hình thành sự nhạy cảm học chữ, đọc sách. Bố mẹ cũng nê

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lê Tuệ Minh - Lê Thu Ngọc
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm
Năm phát hành 06-2012
Công ty phát hành Minh Long
ISBN 8936046594499
Kích thước 17 x 24 cm
Giá bìa 9,600 đ
Thể loại