Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tập San Sử Địa - Đặc Khảo Về Quang Trung Nguyễn Huệ

Nhận định

'...Quang Trung, ngoài giỏi về đường võ bị, về đường thao lược, ông tuy là người không có học nhưng biết dùng người có học. Đấy là một đặc điểm của những người mà người ta gọi là anh hùng, đời xưa là thế.

Ông Quang Trung tự nói rằng ông có cái kiến thức của ông là vì mắt thấy tai nghe,...'

(GS. Hoàng Xuân Hãn)

'...Tập san Sử Địa để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc về tinh thần khoa học và ý thức dân tộc của những người chủ trương tập san và các tác giả bài viết. Tính khoa học và tính dân tộc là đặc điểm bao trùm của tập san. Nhiều bài viết trên tập san thật sự là những công trình nghiên cứu có giá trị cao, sưu tầm tư liệu công phu, xử lý thông tin khoa học, thái độ khách quan trung thực và nhất là góp phần dấy lên tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và nêu cao các giá trị văn hoá dân tộc. Đặc biệt số nào cũng có bài viết của GS Hoàng Xuân Hãn với những tìm tòi, khám phá đặc sắc của tác giả. Tập san đã tập hợp được nhiều trí thức có tinh thần yêu nước và bằng những công trình khoa học của mình, đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về lịch sử, địa lý, văn hoá và phát huy những giá trị đó trong hoạt động của giới sinh viên, trí thức và cuộc sống xã hội vào những năm tháng đấu tranh quyết liệt vì độc lập và thống nhất tổ quốc...'

(GS.NSND Phan Huy Lê)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 05-2016
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 9786048675431
Trọng lượng (gr) 510
Kích thước 24 x 16
Số trang 446
Giá bìa 177,000 đ
Thể loại