Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tập San Áo Trắng (Số 8/2017) -  Biển Của Mỗi Người là tuyển tập, gồm:

Văn: Huy Hải, Đoàn Thị Linh, Hoàng Khánh Duy, Chung Thanh Huy, Trần Trung Sáng, Nguyễn Đăng Khoa, Hồ Diễm Kiều, Phát Dương, Nghiêm Quốc Thanh, Ngô Thuận, Võ Thường Hằng, Nguyễn Hữu Trung, Trần Đức Tín.

Thơ: Huỳnh Thúy Kiều, Bình Địa Mộc, Lâm Tẻn Cuôi, Phùng Hiếu, Hoàng Thanh, Nguyễn Thanh Thư, Hiền, Lương Thi, Trần Văn Lợi, Quốc Sinh, Phạm Ánh, Mỹ Thuận.

Thơ 5 chữ dự thi :Nguyễn An Bình, Nguyễn Miên Thượng, Hoàng Hạ Miên, Hồ Minh Tôn, Đỗ Kim Hoa, Nguyễn Hoài Ân, Nguyên Mai, Ngọc Kim Long, Nguyễn Thường Kham, Văn Luân, Trương Quốc Toàn, Trần Anh Dũng, Nguyễn Minh Ngọc Hà, Đông Phương, An Nhiên, Lê Vũ.

Các Mục Khác:

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 2462151310731
Kích thước 15 x 23 cm
Giá bìa 36,000 đ