Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn sách cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, vị trí, nội dung… của phổ biến, giáo dục pháp luật; sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch phổ biến, gaiso dục pháp luật, v.v…; kỹ năng tiếp cận đối tượng để nắm bắt thông tin; kỹ năng nghiên cứu, phân tích vụ việc để tìm nguyên nhân và cách thức giải quyết xung đột, mâu thuẫn; kỹ năng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình hòa giải ở cơ sở, v.v…

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Văn Phụng
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279106325
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 16 x 24
Số trang 128
Giá bìa 68,000 đ