Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tam Quốc Diễn Nghĩa - Trọn Bộ 2 Tập (Tái Bản 2017)

Đời Tam Quốc tức là khoảng thời gian gần sáu mươi năm, trong đó đế quốc Trung Hoa chia làm ba nước, mà ba vị vua đều xưng "hoàng đế" cả. Nhưng vì phải kể từ các nguyên nhân dẫn đến những biến cố mở đầu tạo ra thế "ba chân vạc", nên bộ Tam Quốc phải chép những biến cố từ lúc nhà Đông Hán suy vi cho đến lúc nhà Tấn gồm thâu ba nước, tức là chép những chuyện từ năm Trung bình thứ nhất đời Hán Linh đế đến năm Thái khang thứ nhất đời Tấn Vũ Đế (và cũng là năm nhà Tấn thôn tính nước Ngô). Thời gian này gồm 97 năm, từ năm 184 đến năm 280.

Trước hết có bộ Tam Quốc Chí do Trần Thọ tức Trần Thừa Tộ đời nhà Tấn soạn ra. Sách chép tất cả 61 liệt truyện (26 nước Nguỵ, 15 truyện nước Thục, 20 truyện Ngô).

"Ta thường ngẫm cuộc chiến tranh thiên hạ đời Tam Quốc mà than rằng: Vận trời biến chuyện thật có chỗ không thể nào lường được. Như cái lúc Hiến Đế nhà Hán bó tay, Đổng Trác lạm quyền, các tay anh hùng nổi dậy một loạt, bốn bể chia lìa. Giả sử Lưu Hoàng Thúc sớm gặp tình cá nước Nam Dương, được đất Kinh Châu rồi kéo thẳng lên Hà Bắc, truyền hịch ra Hoài Nam, kế đến bình định Giang Đông, Tần Ung.... thì có phải là một Quang Vũ thứ hai khôi phục nhà Hán không? Thế mà cơ trời không thiện biến như vậy cho! Đổng Trác bị giết, thì lại có Tào Tháo hiếp thiên sử để sai khiến chư hầu. Danh vị nhà vua tuy là hư hão, nhưng chính sóc vẫn được để nguyên. Lưu Hoàng Thúc phải chạy nạn loanh quanh chưa gặp dịp để tỏ rõ đại nghĩa cùng thiên hạ thì khắp quốc thổ hai bên bờ nam bắc Trường Giang đã về tay Nguỵ, Ngô nắm giữ. Họ Lưu chỉ còn một khoảnh nhỏ ở phía tây nam làm chỗ trú chân. Đã vậy, nếu không được Khổng Minh ra đời, giúp cho một trận Xích Bích phía đông, vung tay choán một vùng Hán Trung phía tây, thì các đất Lương, Ích ắt cũng lọt tay Tào, mà Ngô cũng không đứng nổi làm một nước độc lập. Như thế có phải Tào Tháo lại là một Vương Mãng thứ hai cướp hết thiên hạ nhà Hán không? Nhưng cơ trời cũng chẳng biến đổi giản dị như thế. Sau khi Tháo trốn thoát Hoa Dung, gặp lại "gân gà" mà bỏ Hán Trung thì đành ngồi giữ có một phần thiên hạ, và cái thế "ba chân vạc" mới thành từ đó....." (Đời Thuận Trị, năm Giáp Thân Ngày mùng 1 tháng Chạp Kim Nhân Thuỵ, Thánh Thán đề)

Reviews 1

Review: Tam quốc diễn nghĩa.

Tác giả: La Quán Trung.

(đọc tiếp...)

Dịch giả: Phan Kế Bính – Hiệu đính: Bùi Kỷ.

NXB: Văn học.

Công ty phát hành: Đông A - 2017.

Tam quốc diễn nghĩa một cuốn sách mới tuyệt vời đến từ Công ty Đông A. Bản in lần này sử dụng bản dịch của cụ Phan Kế Bính và sau đó được cụ Phó bảng Bùi Kỷ hiệu đính lại. Bản dịch này cũng được xem là bản dịch phổ biến nhất, được yêu mến nhất ở nước ta đối với tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa. Sau mỗi chương còn có lời bàn của cụ Mao Tôn Cương. Đặc biệt trong lần tái bản này, Đông A đã đưa vào tác phẩm các tranh vẽ trong bộ Tam quốc diễn nghĩa liên hoàn họa do các họa sĩ Trung Quốc thực hiện vào những năm cuối thập niên 1950 của Nhà xuất bản Mĩ thuật Nhân dân Thượng Hải, góp phần mang đến cho độc giả những trải nghiệm mới, cũng như dễ hình dung hơn về tác phẩm lớn lao này.

Tam quốc diễn nghĩa cùng với Thủy hử, Tây du kí, Hồng lâu mộng được xem là Tứ đại kỳ thư của Trung Quốc. Bộ tiểu thuyết dã sử này là một báu vật to lớn mà nền văn chương cổ Trung Quốc đóng góp cho nhân loại, được nhiều thế hệ độc giả các nước Châu Á yêu mến.

Truyện lấy bối cảnh vào thời suy vi của nhà Hán. Triều đình mục nát, vua chúa bê tha, giặc dã như Khăn Vàng nổi lên khắp nơi. Trong bối cảnh thời thế tạo anh hùng, một loạt anh hùng mới ra đời kiến công lập nghiệp, tạo nên một trong những trang sử bi tráng nhất trong lịch sử Trung Hoa 5000 năm. Một Tào Tháo tuyệt gian, một Gia Cát Lượng tuyệt trí và một Quan Vũ tuyệt nghĩa là những hình tượng mà trước và sau này không ai qua vượt qua được đã cùng nhau tạo dựng những câu chuyện truyền kì lịch sử lưu truyền cho hậu thế.

Thông tin chi tiết
Tác giả La Quán Trung
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 06-2017
Công ty phát hành Đông A
ISBN 2510964130265
Kích thước 16 x 24 cm
Số trang 1878
Giá bìa 299,000 đ
Thể loại