Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tâm Lý Học Đại Cương

Là môn khoa học có vai trò quan trọng trong  việc hướng dẫn và phục vụ đời sống con người, tâm lý học nghiên cứu các quy luật nảy sinh, vận hành, phát triển của các hiện tượng tâm lý trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.

Cuốn sách cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về tâm lý học: cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội trong việc hình thành tâm lý con người; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức của con người; các quá trình nhận thức, cấp độ nhận thức của con người; trí nhớ, các lý thuyết về trí nhớ, đặc điểm trí nhớ, các loại trí nhớ, các quá trình trí nhớ, sự khác biệt về trí nhớ; nhân cách, cấu trúc nhân cách, các kiểu nhân cách, các thuộc tính của nhân cách và các con đường hình thành nhân cách.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Nguyễn Thị Vân Hương
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045709917
Trọng lượng (gr) 330
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 194
Giá bìa 35,000 đ