Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

WARNING! Not suitable for children under 36 months because of small parts. Choking Hazard -- Packed Full of Fun, Educational Activities and Colorful Stickers-- Specially designed to help young children understand math concepts-- Each bright page reinforces an essential math skill!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Fiona Watt
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
Năm phát hành 06-2007
ISBN 9780746086933
Trọng lượng (gr) 240
Kích thước 0.8 x 27.4 x 21.2
Số trang 64
Giá bìa 130,000 đ