Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tài liệu chuyên tiếng anh 10" được biên

soạn dưới dạng vở bài tập, dựa theo sách giáo khoa Tiếng Anh 10 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách tập hợp các bài tập thực hành về

phát âm, từ vựng, ngữ pháp, đàm thoại, đọc hiểu, viết, nhằm giúp

học sinh củng cố kiến thức và luyện tập sâu hơn các nội dung trọng

tâm của bài học.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 8934994188432