Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Uỷ viên Ở Cơ Sở

Cuốn sách Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Uỷ viên Ở Cơ Sở tập trung trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác xây dựng Đảng, những chủ trương, đường lối của Đảng ta về xây dựng Đảng, hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở theo tinh thần của các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Bài 1: Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

Bài 2:  Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ

Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Bài 4: Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Bài 5: Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở

Bài 6: Công tác vận động nhân dân của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Ngoài nội dung trên, cuốn sách còn có các phụ lục

- Hướng dẫn một số vấn đề về công tác tổ chức.

- Một số mẫu văn bản công tác kiểm tra, công tác đảng viên.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ban Tuyên Giáo Trung Ương
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211126015
Trọng lượng (gr) 360
Kích thước 19 x 13
Số trang 189
Giá bìa 43,000 đ