Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Neville Poustie,Nick Mroczkowski,Daryl Fleay
Nhà xuất bản Cengage Learning Australia
Năm phát hành 09-2010
ISBN 9780170187879
Trọng lượng (gr) 0
Giá bìa 2,415,000 đ