Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tác Động Của Tự Do Hóa Tài Chính Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Việt Nam

Cuốn sách Tác Động Của Tự Do Hóa Tài Chính Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Việt Nam đề ra các mục tiêu, quan điểm và giải pháp tiếp tục thực hiện quá trình tự do  tài chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở nước ta giai đoạn đến năm 2020.

Nội dung sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của tự do hóa tài chính đối với tăng trưởng kinh tế, những kinh nghiệm tự do hóa tài chính đối với tăng trưởng kinh tế của một số nước và bài học rút ra cho Việt Nam. Tác giả cũng đưa ra các phân tích, đánh giá rất chi tiết về diễn biến quá trình tự do hóa tài chính ở nước ta giai đoạn 1990 -2010, những tác động tích cực cũng như tiêu cực của tự do hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thời kỳ vừa qua.

Cuốn sách  gồm ba chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của tự do hóa tài chính đối với tăng trưởng kinh tế.

Chương II: Thực trạng tác động của tự do hóa tài chính đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

Chương III: Mục tiêu, quan điểm và giải pháp tiếp tục thực hiện tự do hóa tài chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng  kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Trương Thị Mỹ Nhân
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211120884
Trọng lượng (gr) 440
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 311
Giá bìa 52,000 đ