Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nội dung cuốn sách được chia làm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về sự tác động

Chương II: Thực trạng tác động

Chương III: Quan điểm cơ bản, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế đến tăng cường tiềm lực quốc phòng ở Việt Nam trong thời gian tới.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Trịnh Xuân Việt
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279110209
Trọng lượng (gr) 180
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 152
Giá bìa 52,000 đ