Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sửa Đổi Lối Làm Việc (Sách Bỏ Túi)

Cuốn sách tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta, như các căn bệnh chủ quan, hẹp hòi, từ đó đưa ra các kinh nghiệm để chỉnh đốn, sửa chữa những căn bệnh đó. Tác phẩm đã góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên từ đó nâng cao ý thức chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tính chuyên nghiệp trong công việc như mong muốn của Bác lúc sinh thời.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

- Chương I: Phê bình và sửa chữa

- Chương II: Mấy điều kinh nghiệm

- Chương III: Tư cách và đạo đức cách mạng

- Chương IV: Vấn đề về cán bộ

- Chương V: Cách lãnh đạo

- Chương VI: Chống thói ba hoa

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045713365
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 14.5 x 10
Số trang 191
Giá bìa 30,000 đ