Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Với sự quan sát tỉ mỉ và lối tả thực sinh động, tác giả giúp bạn đọc thấy đọc thấy được những thói quen trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội và các tầng lớp, lứa tuổi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thực tế cho thấy, môi xloaij thói quen cũng có đời sống riêng, như: thói quen trong ẩm thực; lựa chọn nơi cư trú, xây dựng nhà ở; sử dụng trang phục; cách thức di chuyển và giao tiếp xã hội; trong thể hiện đức tin tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự…

Thông qua cuốn sách, chúng ta có thể nhận thấy có những thói quen tốt vẫn được duy trì song cũng có thói quen tốt đang bị mai một, và có những thói quen xấu đang hiện hữu, để từ đó điều chỉnh lại suy nghĩ, hành động của mình cho phù hợp với thời đại mà không làm mất đi những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Quang Khải
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279107032
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 208
Giá bìa 64,000 đ