Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Macmillan
ISBN 9780230767799
Trọng lượng (gr) 373
Kích thước 23.4 x 2 x 15.3
Giá bìa 260,000 đ