Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

A collection of examination papers aimed at providing cumulative assessment. Each workbook contains 8 examination papers and each examination paper consists of multiple choice problems, short response problems and extended response problems. A variety of problem-types assess students’ knowledge, comprehension and application and analytical skills.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Scholastic
Nhà xuất bản Scholastic Teaching Resources (Teaching
Năm phát hành 01-2013
ISBN 9789810732370
Trọng lượng (gr) 455
Kích thước 1 x 21.3 x 27.7
Số trang 128
Giá bìa 103,000 đ