Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

A general English course for adults and young adults based on observation of what good teachers do in the classroom. The lessons offer a balanced mix of language input, skills work and oral tasks.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Philip Kerr
Nhà xuất bản Mac Millan
ISBN 9780230020801
Trọng lượng (gr) 540
Kích thước 27.432x21.844
Giá bìa 192,000 đ