Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chưa có

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Philip Kerr
Nhà xuất bản Mac Millan
ISBN 9780230020795
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 27.178x21.59
Giá bìa 192,000 đ