Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The barnyard is bustling,

the animals rustling.

The roosters give a mighty crow,

“Get up! Get ready for the farm follies show!”

Get ready for fun on the farm, as all the animals munch and crunch, squawk and squeal, fetch sticks and do tricks. C

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lynn Plourde , Laura Ferraro Close
Nhà xuất bản Sterling
ISBN 9781402771279
Trọng lượng (gr) 140
Kích thước 27.94x19.558
Số trang 16
Giá bìa 79,000 đ