Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Anne Laval
Nhà xuất bản Laurence King Publishing
Năm phát hành 02-2016
ISBN 9781856699808
Trọng lượng (gr) 650
Kích thước 5.0 x 16.0 x 13.0
Giá bìa 264,000 đ