Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Retells sixteen traditional Indian tales that will engage and amuse young children. Featuring old stories of trickery and cunning, fable-like tales of animals, and inspiring stories of the battles and feats of different Hindu gods. Ages 4+.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Anna Milbourne,Linda Edwards
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
Năm phát hành 11-2004
ISBN 9780746063347
Trọng lượng (gr) 756
Kích thước 1.5 x 27.6 x 21.6
Số trang 96
Giá bìa 446,000 đ