Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 02-2012
ISBN 9781848108486
Trọng lượng (gr) 141
Kích thước 27.5 x 0.3 x 21.6
Số trang 24
Giá bìa 66,000 đ