Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Dorling Kindersley Publishers Ltd
ISBN 9781405318693
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 35.4 x 1.7 x 27.6
Số trang 136
Giá bìa 640,000 đ