Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Dorling Kindersley Publishers Ltd
ISBN 9781405305716
Trọng lượng (gr) 137
Kích thước 27.9 x 0.2 x 21.6
Số trang 16
Giá bìa 102,000 đ