Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Accompanied by multilayer pop-ups and high quality sound clips this is an appealing retelling of the classic tale from One Thousand and One Nights. Join Aladdin on his adventure, as a sorcerer and a magic lamp change his life forever.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Libby Hamilton,  Paul Hess
Nhà xuất bản Macmillan
ISBN 9781848770164
Trọng lượng (gr) 754
Kích thước 25.4 x 30
Số trang 16
Giá bìa 539,000 đ