Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bear and Rabbit are the very best of friends. They live in their Bear-Rabbit house and cook their Bear-Rabbit meals in their Bear-Rabbit kitchen. But one day they spy a wonderful shiny thing and they can't agree who it belongs to. Could this be the end of a very special friendship?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Norbert Landa
Nhà xuất bản Little Tiger Press
ISBN 9781845068516
Trọng lượng (gr) 224
Kích thước 26x28
Số trang 32
Giá bìa 150,000 đ