Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Song Lee is as nice as Harry is horrible! She may seem shy, but beneath her sweet smile is a brave, spunky girl with a great sense of humor.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Suzy Kline
Nhà xuất bản Puffin Books
ISBN 9780141304083
Trọng lượng (gr) 60
Kích thước 19.7 x 0.3 x 12.7
Số trang 64
Giá bìa 83,000 đ