Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sổ Tay Tiếng Anh - Lớp 8 (Mai Lan Hương/2017)

Được biên soạn theo từng đơn vị bài học trong sách Tiếng Anh 8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi đơn vị bài học gồm: 

I. Glossary (Bảng từ vựng): cung cấp tất cả các từ mới trong bài. Các từ đều được phiên âm theo hệ phiên âm quốc tế và cho nghĩa sát với nghĩa trong bài học. 

II. Grammar (Ngữ pháp): giải thích rõ ràng và chi tiết các chủ điểm ngữ pháp trong từng đơn vị bài học. 

III. Sentence Patterns (Mẫu câu): trình bày cách thành lập và cách sử dụng một số mẫu câu thông dụng.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Mai lan Hương , Hà Thanh Uyên
Nhà xuất bản NXB Đà Nẵng
ISBN 9786048422974
Trọng lượng (gr) 325
Kích thước 17 x 25 
Số trang 150
Giá bìa 20,000 đ