Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Giám Đốc Doanh Nghiệp

Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khóa XIII đã thông qua 3 đạo Luật quan trọng có liên quan đến doanh nghiệp và đều có hiệu lực từ 01/7/2015.

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, trong đó có nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp; Công ty TNHH, công ty cổ phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật; khi thành lập doanh nghiệp, người đăng ký thành lập phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu..

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 cũng có nhiều điểm mới như quy định thêm các đối tượng ưu đãi đầu tư, bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới cũng như quy định cụ thể các ngành, nghề ưu đãi..

Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13. Với 10 chương, 66 Điều, Luật đã quy định rõ về các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, bổ sung vốn Nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng như ở công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên, mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp. Cùng với đó là các cơ chế về vốn, huy động vốn, thẩm quyền về vốn, quyết định đầu tư, quản lý nợ, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp.

Để các doanh nghiệp, cá nhân có được tài liệu tham khảo hữu ích liên quan đến lĩnh vực này, nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách: Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Giám Đốc Doanh Nghiệp. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất: Luật Đầu tư

Phần thứ hai: Luật Doanh nghiệp

Phần thứ ba: Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Phần thứ tư: Quy định mới về quản lý doanh nghiệp

Phần thứ năm: Quy định mới về đầu tư

Phần thứ sáu : Quy định mới về ưu đãi thuế tại doanh nghiệp

Hi vọng cuốn sách Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Giám Đốc Doanh Nghiệp là tài liệu bổ ích cho các doanh nghiệp

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Quang Minh
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045931394
Trọng lượng (gr) 2598
Kích thước 28 x 20
Số trang 439
Giá bìa 395,000 đ