Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Miles Kelly Publishing Ltd
Năm phát hành 08-2013
ISBN 9781782092919
Trọng lượng (gr) 60
Kích thước 8.4 x 0.1 x 11
Số trang 24
Giá bìa 45,000 đ