Skillful Foundation Reading & Writing TB Premium Pk

by Steve Gershon,Mike Boyle,Jennifer Bixby,Lida Baker,Jennifer Wilkin,Louis Rogers,David Bohlke,Lindsay Clandfield,Jaimie Scanlon,Mark McKinnon
0.0 0 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The Teacher's Book Pack contains the print Teacher's Book and an access code to the Teacher's Resource Center and the Digital Student's Book. The Teacher's Book gives presentation ideas, notes on each language skill and building critical thinking skills vital for academic success.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Steve Gershon,Mike Boyle,Jennifer Bixby,Lida Baker,Jennifer Wilkin,Louis Rogers,David Bohlke,Lindsay Clandfield,Jaimie Scanlon,Mark McKinnon
Nhà xuất bản Pan MacMillan
Năm phát hành 09-2016
ISBN 9780230486904
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 0.0 x 28.0 x 21.0
Giá bìa 731,000 đ