Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994282949
Trọng lượng (gr) 190
Kích thước 17x24
Số trang 132
Giá bìa 10,000 đ