Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

After being enrolled in the Song Festival, Geronimo Stilton's song, Welcome to New Mouse City, goes to the top of the charts and makes Geronimo a star, but very few CDs are sold after the festival. Will Geronimo and his detective friend, Hercule Poirat, be able to solve the mystery?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Geronimo Stilton
Nhà xuất bản Scholastic US
Năm phát hành 02-2010
ISBN 9780545103688
Trọng lượng (gr) 159
Kích thước 0.8 x 19.5 x 14.7
Số trang 107
Giá bìa 103,000 đ